παρέχεται από
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΕΥΓΕΠ)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΕΣΑ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΕΣΥΠΟΘΑ
ΘΑΛ-ΧΩΡ 2
φωτογραφικό υλικό: Νίκος Δανιηλίδης
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ & ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ » ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΕΣΥΠΟΘΑ » Συνεδρίαση ΚΕΣΥΠΟΘΑ 12η (19.12.2018)
 Succell News Detail
Εκτύπωση   Ελαχιστοποίηση
Συνεδρίαση ΚΕΣΥΠΟΘΑ 12η (19.12.2018)
 1. Προέγκριση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου σύμφωνα με την παρ. 5α του άρθρου 8 του ν. 4447/2016 (Α 241) στο πλαίσιο της εκπόνησης του ΕΧΣ του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης».
  (Φορέας του έργου: Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας  Αντώνης Τρίτσης»).
 2. Ενημέρωση σχετικά με τη συμβατότητα της δραστηριότητας parking σκαφών της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΦΡΑΙΜΙΑΔΗΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΟΣ Ο.Ε.» με το διακριτικό τίτλο «ΥΦΑΛΟΣ» με τις θεσμοθετημένες χρήσεις γης στην περιοχή «ΛΑΚΚΑ» Αναβύσσου.
 3. Επανέγκριση των πολεοδομικών μελετών (α) τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων ΠΕ 6 - Άγιος Ανδρέας και ΠΕ 7 – Άνοιξη και (β) της πολεοδομικής ενότητας ΠΕ 8 – Μιχούλι της Δημοτικής Ενότητας Παιανίας του Δήμου Παιανίας (ν. Αττικής) και επικύρωση του καθορισμού οριογραμμών ρεμάτων, με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της ΠΕ 6 στα ΟΤ 6108, 6109 και 6060, 6061, ΚΧ 6042.
 4. Δήμος Καρπάθου
  Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Καρπάθου – ΟΤ 10 (Δήμος Καρπάθου).
 5. Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Σπετσών στο ΟΤ 129, σε συμμόρφωση με την υπ’αρ. Α 5089/2015 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά.
 6. Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πειραιά για τον χαρακτηρισμό σε πεζόδρομους έντεκα (11) τμημάτων οδών που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της Β΄ Δημοτικής Κοινότητας.
 7. Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Κηφισιάς σε τμήμα του ΟΤ 291 επί της οδού Αιγίνης, σε συμμόρφωση με την υπ’αρ. 5600/2004 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας και με την υπ’αρ. 2932/2001 Απόφαση Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
 8. Χαρακτηρισμός και οριοθέτηση «Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) για την καλλιέργεια ιχθύων στη θέση «Άμπελος»,  χερσονήσου Σιθωνίας, Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» της εταιρείας «Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών Χαλκιδικής Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» με δ.τ. «ΠΟΑΥ Χαλκιδικής ΙΚΕ».
 9. Αποστολή αποσπάσματος πρακτικού ΣΥΠΟΘΑ ΠΕ Πειραιά σχετικά με εξαίρεση του
  έργου «Ανακατασκευή εθνικού κλειστού γυμναστηρίου ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ» στο Δήμο Πειραιά από το χαρακτηρισμό του ως αξιόλογου τεχνικού έργου.
 10. Αποστολή αποσπάσματος πρακτικού ΣΥΠΟΘΑ ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών σχετικά με εξαίρεση από τη διαδικασία προκήρυξης αρχιτεκτονικού διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή Δημοτικού ΚΑΠΗ» επί της Λεωφόρου Δεκελείας 116 και Επταλόφου στη Δ.Ε. Νέας Φιλαδέλφειας.

 

| | | | | |