παρέχεται από
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΕΥΓΕΠ)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΕΣΑ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΕΣΥΠΟΘΑ
ΘΑΛ-ΧΩΡ 2
φωτογραφικό υλικό: Νίκος Δανιηλίδης
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ & ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ » ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΕΣΥΠΟΘΑ » Συνεδρίαση ΚΕΣΥΠΟΘΑ 1η (25.2.2019)
 Succell News Detail
Εκτύπωση   Ελαχιστοποίηση
Συνεδρίαση ΚΕΣΥΠΟΘΑ 1η (25.2.2019)
 1. Έγκριση ανάκλησης της Υπουργικής Απόφασης υπ΄αρ. 1515/11.1.2007 «Έγκριση μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης και χορήγησης τίτλου δικαιώματος μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης από βαρυνόμενο ακίνητο που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αθηναίων στις οδούς Αγίου Δημητρίου 9 και Καλαμίδα 12 ΟΤ 38/65 και στο οποίο υπάρχει κτήριο χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο» (ΦΕΚ 30/ΑΑΠ/31.1.2007)
 2. Δήμος Θεσσαλονίκης – ΠΕ Θεσσαλονίκης
  Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στην ΟΜ-100 στις οδούς Βικοπούλου, Κ.Βόγα, Λουκιανού και ανωνύμου στο Δήμο Θεσσαλονίκης ιδιοκτησίας Ι.Μ. Σωτήρος Χριστού των αδελφών του Ελέους Αγ.Βικεντίου του Παύλου Καθολικής Εκκλησίας, σε συμμόρφωση της υπ.αρ. 2421/1999 απόφασης του ΣτΕ.
 3. Καθορισμός όρων δόμησης στην έκταση του κλειστού γυμναστηρίου «Νίκος Σαμαράς» στην περιοχή «Μαύρα Αμπέλια» της Κτηματικής Περιφέρειας Κάσπακα του Δήμου Λήμνου.
 4. Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της ΔΕ Βουλιαγμένης του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης (ν. Αττικής), με άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε τμήμα ακινήτου που βρίσκεται απέναντι από το ΟΤ 16 του ως άνω σχεδίου (συμμόρφωση προς Δικαστική Απόφαση).
 5. Δήμος Τρικκαίων
  Τροποποίηση Π.Δ/τος σχεδίου πόλεως Τρικάλων – Πολεοδομική Ενότητα «Σαράγια».
 6. Δήμος Δίου – Ολύμπου, περιοχή Νέας Εφέσου ΠΕ Πιερίας
  Έγκριση παρέκκλισης όρων δόμησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ΠΔ 24.5.1985 (Δ 270) για την προσθήκη χώρου κατ΄επέκταση και καθ΄ύψος σε υφιστάμενη και εν λειτουργία βιομηχανική μονάδα ψύξης και διαλογητηρίου οπωροκηπευτικών της εταιρείας «Φρούτα Πρωτοφανούση ΑΕ».
 7. Δήμος Μυκόνου περιοχή Πλατύ Γιαλός
  Προέγκριση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) στην περιοχή Πλατύ Γιαλός του Δήμου Μυκόνου.
 8. Χαρακτηρισμός και οριοθέτηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) για την καλλιέργεια ιχθύων και οστράκων στις περιοχές Νοτίου και Βορείου Ευβοϊκού και του Διαύλου Ωρεών, ΠΕ Εύβοιας με φορέα την εταιρεία «ΕΥΒΟΪΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» με δ.τ. «ΕΥΒ.ΕΤ.ΑΝ.Υ. ΑΕ».
 9. Αίτηση της εταιρείας ΑΘΜΟΝΟ Ανάπτυξη και Αξιοποίηση Ακινήτων κοινή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (υπό εκκαθάριση), για παροχή σύμφωνης γνώμης κατ΄άρθρον 110 του ν. 4495/2017.
 10. Αποστολή φακέλου από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με θέμα «Γνωμοδότηση όρων δόμησης για το έργο «ΠΕΑΚ Πατρών – Κατασκευή κέντρου αθλητισμού επί άμμου στην Αγυιά Πάτρας».
| | | | | |