παρέχεται από
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΕΥΓΕΠ)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΕΣΑ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΕΣΥΠΟΘΑ
ΘΑΛ-ΧΩΡ 2
φωτογραφικό υλικό: Νίκος Δανιηλίδης
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ & ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ » ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΕΣΥΠΟΘΑ » Συνεδρίαση ΚΕΣΥΠΟΘΑ 9η (23.09.2019)
 Succell News Detail
Εκτύπωση   Ελαχιστοποίηση
Συνεδρίαση ΚΕΣΥΠΟΘΑ 9η (23.09.2019)
  1. Πράξη 61 - Έγκριση εγκατάστασης Σταθμού Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ) / Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΣΜΑΥ) στη ΔΕ Απολλωνίας, στο αγροτεμάχιο 378, περιοχή «Ασπροχώματα» Δήμου Βόλβης, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ΠΔ 1/2009 με αρ. ΦΕΚ 365 ΑΑΠ/29.7.2009
  2. Πράξη 62 - Έγκριση εγκατάστασης Πράσινου Σημείου (ΠΣ) και Κέντρου Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης και Διαλογής στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ) στη ΔΚ Βρασνών στη ΔΕ Αγίου Γεωργίου Δήμου Βόλβης ΠΕ Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ΠΔ 1/2009 (ΦΕΚ 365 ΑΑΠ/29.7.2009).
  3. Πράξη 63 - Δήμος Αμαρουσίου – ΠΕ Αττικής Ρυμοτομικό Σχέδιο Εφαρμογής του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου «Πρώην Ολυμπιακό Χωριό Τύπου» στο Δήμο Αμαρουσίου ΠΕ Αττικής.
  4. Πράξη 64 - Υποβολή αιτήματος παρέκκλισης ως προς το ύψος για την ανέγερση του Ι.Ν. Οσίου Ιακώβου του εν Ευβοία στις Λιβανάτες Δήμου Λοκρών, στην εκτός σχεδίου περιοχή.
  5. Πράξη 65 - Εξέταση προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» σχετικά με την ακύρωση της με αρ.πρ. 4373/18.9.2017 απόφασης της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Καλαμάτας με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση της εταιρείας μας για έγκριση εγκατάστασης δομικών κατασκευών σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας στη θέση με τον κωδικό «110 1611 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ»

 

| | | | | |