παρέχεται από
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΕΥΓΕΠ)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΕΣΑ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΕΣΥΠΟΘΑ
ΘΑΛ-ΧΩΡ 2
φωτογραφικό υλικό: Νίκος Δανιηλίδης
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ & ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ » ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΕΣΥΠΟΘΑ » Συνεδρίαση ΚΕΣΥΠΟΘΑ 10η (14.10.2019)
 Succell News Detail
Εκτύπωση   Ελαχιστοποίηση
Συνεδρίαση ΚΕΣΥΠΟΘΑ 10η (14.10.2019)
 1. Πράξη 66 - Προέγκριση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου στην περιοχή «Πλάκα» Δ.Ε. Ελούντας Δήμου Αγίου Νικολάου Π.Ε. Λασιθίου, για την ανάπτυξη εγκαταστάσεων τουρισμού – αναψυχής σε έκταση 253.542,50 τμ. ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΓΚΟΛΦ ΡΕΖΙΝΤΕΝΣΙΣ ΑΕ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241 Α/23.12.2016).
 2. Πράξη 67 - Δήμος Σητείας Δ.Ε. Ιτάνου περιοχή Ακρωτήρι Πλάκας (Cavo Plako) Προέγκριση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) στην περιοχή Ακρωτήρι Πλάκας του Δήμου Σητείας Δ.Ε. Ιτάνου.
 3. Πράξη 68 - Δήμος Δωρίδας Δημοτική Ενότητα Ευπαλίου Νομού Φωκίδας
  Επανέγκριση στο πλαίσιο των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60 Α/30.3.2011), του θέματος «Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Τοπικής Κοινότητας Μοναστηρακίου της Δημοτικής Ενότητας Ευπαλίου του Δήμου Δωρίδας (ν. Φωκίδος) και κατάργηση και επιβολή προκηπίου.
 4. Πράξη 69 - Εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4067/2012 σε θέμα που αφορά τη δυνατότητα έγκρισης παρέκκλισης ως προς το ύψος κτηρίου σε περιοχές εντός του ΓΠΣ Δήμου Θηβαίων.
 5. Πράξη 70 - Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης της Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ) τριτογενούς τομέα στη θέση Κάντζα Παλλήνης (ν. Αττικής) και επικύρωση καθορισμού οριογραμμών ρεμάτων.
 6. Πράξη 71 - Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δ.Ε. Βουλιαγμένης του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης (ν. Αττικής) με άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε τμήμα ακινήτου που βρίσκεται απέναντι από το ΟΤ 16 του ως άνω σχεδίου (συμμόρφωση προς Δικαστική Απόφαση).
 7. Πράξη 72 - Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Σπάρτης του Δήμου Σπάρτης (ν. Λακωνίας) με άρση απαλλοτρίωσης βόρεια του ΟΤ 100, σε ακίνητο φερόμενων ιδιοκτητών Χρήστου και Παναγιώτη Πριστούρη, σε συμμόρφωση προς τη με αρ. 11/2009 Απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Τριπόλεως.
 8. Πράξη 73 - Έγκριση της χρήσης ξενοδοχείου στο κτήριο επί της πλατείας Μητροπόλεως 5 και Παλαιολόγου Μπενιζέλου 11, στην περιοχή «Πλάκα» του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών.
 9. Πράξη 74 - Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Κηφισιάς σε τμήμα του ΟΤ 291 επί της οδού Αιγίνης, σε συμμόρφωση με την υπ’αρ. 5600/2004 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας. (Σε συνέχεια της από 13.12.2018 εισήγησης ΔΑΟΚΑ και της υπ’αρ. 111/12η/19.12.2018 Πράξης ΚΕΣΥΠΟΘΑ)
 10. Πράξη 75 - Εξέταση προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» σχετικά με την ακύρωση της με αρ.πρ. 5107/17/303/23.1.2019 απόφασης της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Χανίων, με την οποία ανακλήθηκε η υπ΄αρ. 5889/2018 και η υπ’αρ. 10118/14/2016 έγκριση εγκατάστασης δομικών κατασκευών του σταθμού ραδιοεπικοινωνίας στο Σέμπρωνα θέση Πέτρα Σελί Δήμου Πλατανιά με κωδική ονομασία «110 1996 ΣΕΜΠΡΩΝΑΣ».
 11. Πράξη 76 - Αποστολή αποσπάσματος πρακτικού της από 25.7.2019, 7ης Συνεδρίασης του ΣΥΠΟΘΑ Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών σχετικά με εξαίρεση του έργου «Ανάδειξη και αξιοποίηση πρώην Στρατιωτικού Εργοστασίου στη ΔΕ Νέας Χαλκηδόνας» από την υποχρέωση διενέργειας αρχιτεκτονικού διαγωνισμού.
| | | | | |