παρέχεται από
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ
ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ – ΦΥΤΩΡΙΑ
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΙ ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2007-2013
ΕΡΓΑ - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜ. ΔΑΣΩΝ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ
ΔΑΣΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020
ΔΑΣΗ » ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ » ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ


European Union
European Regional Development Fund

 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ


 Στατιστικά Στοιχεία Δασικών Πυρκαγιών ετών 2007- 2017

Στατιστικά στοιχεία δασικών πυρκαγιών για το έτος 2007: Αρχείο με αριθμό δασικών πυρκαγιών και καμένες εκτάσεις σε εκτάρια (ha)

Στατιστικά στοιχεία δασικών πυρκαγιών για το έτος 2008: Αρχείο με αριθμό δασικών πυρκαγιών και καμένες εκτάσεις σε εκτάρια (ha)

  

Στατιστικά στοιχεία δασικών πυρκαγιών για το έτος 2009: Αρχείο με αριθμό δασικών πυρκαγιών και καμένες εκτάσεις σε εκτάρια (ha)

Στατιστικά στοιχεία δασικών πυρκαγιών για το έτος 2010: Αρχείο με αριθμό δασικών πυρκαγιών και καμένες εκτάσεις σε εκτάρια (ha) 

 

Στατιστικά στοιχεία δασικών πυρκαγιών για το έτος 2011: Αρχείο με αριθμό δασικών πυρκαγιών και καμένες εκτάσεις σε εκτάρια (ha)

Στατιστικά στοιχεία δασικών πυρκαγιών για το έτος 2012: Αρχείο με αριθμό δασικών πυρκαγιών και καμένες εκτάσεις σε εκτάρια (ha)

 


 

Στατιστικά στοιχεία δασικών πυρκαγιών για το έτος 2013: Αρχείο με αριθμό δασικών πυρκαγιών και καμένες εκτάσεις σε εκτάρια (ha)

 
Στατιστικά στοιχεία δασικών πυρκαγιών για το έτος 2014: Αρχείο με αριθμό δασικών πυρκαγιών και καμένες εκτάσεις σε εκτάρια (ha) 


Χάρτης εταίρων

 

Στατιστικά στοιχεία δασικών πυρκαγιών για το έτος 2015: Αρχείο με αριθμό δασικών πυρκαγιών και καμένες εκτάσεις σε εκτάρια (ha)

Στατιστικά στοιχεία δασικών πυρκαγιών για το έτος 2016: Αρχείο με αριθμό δασικών πυρκαγιών και καμένες εκτάσεις σε εκτάρια (ha)

Στατιστικά στοιχεία δασικών πυρκαγιών για το έτος 2017: Αρχείο με αριθμό δασικών πυρκαγιών και καμένες εκτάσεις σε εκτάρια (ha)


 

Στατιστικά στοιχεία δασικών πυρκαγιών από το 2007 έως το 2017: Αρχείο με αριθμό δασικών πυρκαγιών και καμένες εκτάσεις σε εκτάρια (ha) 

Η συντάκτρια των πινάκων είναι η Χριστίνα Θεοδωρίδου του Τμήματος Δασοπροστασίας & Αγροτικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος.

 

| | | | | |