ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

 

 

 
Στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων υπάγεται η Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων σύμφωνα με το ΦΕΚ Α' 133/07.08.2019
 

Επικοινωνία:
Μεσογείων 119
101 92 Αθήνα
Τηλ: 213 1513824
Fax: 213 1361229
E-mail: gensec.wst@prv.ypeka.gr