Ψηφίσματα της Συνδιάσκεψης των Μερών σε Ισχύ

17η συνάντηση της Συνδιάσκεψης των Μερών, Johannesburg(South Africa), 24 Σεπτ. - 04 Οκτωβρίου 2016

Συνδ. 17.1                                                            Παγκόσμια Ημέρα Άγριας Ζωής
Συνδ. 17.2                                                            Χρηματοδότηση και κοστολογημένο πρόγραμμα εργασιών της Γραμματείας για την τριετία 2017-2019 
Συνδ. 17.3                                                            Πρόγραμμα Επιχορηγούμενων Συνέδρων
Συνδ. 17.4                                                           Στρατηγικές μείωσης της ζήτησης για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου ειδών που περιλαμβάνονται στη CITES

Συνδ. 17.5                                                            Εμπλοκή της νεολαίας
Συνδ. 17.6                                                     Απαγόρευση, πρόληψη, ανίχνευση και αντιμετώπιση της διαφθοράς, που διευκολύνει δραστηριότητες που διεξάγονται κατά παράβαση της Σύμβασης       
Συνδ. 17.7                                                            Επανεξέταση του εμπορίου ζωικών δειγμάτων που δηλώθηκαν ως παραχθέντα σε αιχμαλωσία
Συνδ. 17.8                                                            Διάθεση παράνομα διακινούμενων και δημευθέντων δειγμάτων ειδών που περιλαμβάνονται στη CITES
Συνδ. 17.9                                                            Διακίνηση κυνηγετικών τροπαίων ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι ή II
Συνδ. 17.10                                                          Διατήρηση και εμπόριο παγκολίνων
Συνδ. 17.11                                                          Διατήρηση και εμπόριο κρανοφόρου κερατόραμφου
Συνδ. 17.12                                                          Διατήρηση, αειφορική χρήση και εμπόριο φιδιών

16η συνάντηση της Συνδιάσκεψης των Μερών Bangkok(Thailand), 3-14 Μαρτίου 2013

Συνδ. 16.3 (Rev. CoP17)                                   Στρατηγικό Όραμα της CITES:2008-2020
Συνδ. 16.4                                                            Συνεργασία της CITES με άλλες σχετικές με την βιοποικιλότητα συμβάσεις
Συνδ. 16.5                                                            Συνεργασία με την Παγκόσμια Στρατηγική για την Διατήρηση της Χλωρίδας της Σύμβασης για την Βιοποικιλότητα
Συνδ. 16.6 (Rev. Cop17)                                   CITES και βιοπορισμός
Συνδ. 16.7 (Rev. CoP17)                                   Μη επιζήμια ευρήματα
Συνδ. 16.8 (Rev. CoP17)                                   Συχνές διασυνοριακές μη εμπορικές μετακινήσεις μουσικών οργάνων
Συνδ. 16.9                                                            Σχέδιο Δράσης Αφρικανικού Ελέφαντα και Ταμείο Αφρικανικού Ελέφαντα
Συνδ. 16.10                                                          Εφαρμογή της Σύμβασης για ταξινομικές βαθμίδες που παράγουν agarwood

15η συνάντηση της Συνδιάσκεψης των Μερών, Doha (Qatar), 13-25 Μαρτίου 2010
Συνδ. 15.2                                                             Αναθεωρήσεις της πολιτικής εμπορίας άγριας ζωής
14η συνάντηση της Συνδιάσκεψης των Μερών, Hague (Netherlands), 3-15 Ιουνίου 2007
Συνδ. 14.3                                                             Διαδικασίες συμμόρφωσης της CITES
Συνδ. 14.4                                                             Συνεργασία μεταξύ της CITES και του ITTO αναφορικά με το εμπόριο τροπικής ξυλείας
Συνδ. 14.5                                                             Διαλογικές συναντήσεις
Συνδ. 14.6 (Rev. CoP16)                                    Εισαγωγή από τη θάλασσα
Συνδ. 14.7 (REv. CoP15)                                   Διαχείριση εθνικά καθορισθεισών εξαγωγικών ποσοστόσεων
Συνδ. 14.8 (Rev. CoP17)                                   Περιοδική Αναθεώρηση των ειδών που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα I και ΙΙ
13η συνάντηση της Συνδιάσκεψης των Μερών, Bangkok (Thailand), 2-14 Οκτωβρίου 2004
Συνδ. 13.2 (Rev. CoP14)                                    Αειφορική χρήσητης βιοποικιλότητας: Αρχές και Κατευθύνσεις της Αντίς Αμπέμπα
Συνδ. 13.3                                                             Συνεργασία και συνέργεια με τη Σύμβαση για τη Διατήρηση των Μεταναστ. Ειδών των Άγριων Ζώων (CMS)
Συνδ. 13.4 (Rev. CoP16)                                    Διατήρηση και εμπόριο μεγάλων πιθήκων     
Συνδ. 13.5 (Rev. CoP14)                                    Καθορισμός εξαγωγικών ποσοστώσεων για κυνηγετικά τρόπαια μαύρου ρινόκερου
Συνδ. 13.6 (Rev. CoP16)                                    Εφαρμογή του Άρθρου VII, παράγραφος2, αναφορικά με τα “προ-Συμβασιακά” δείγματα 
Συνδ. 13.7 (Rev. CoP17)                                    Έλεγχος διακίνησης προσωπικών και οικιακών αντικειμένων     
Συνδ. 13.8 (Rev. CoP16)                                    Συμμετοχή παρατηρητών στις συναντήσεις της Συνδιάσκεψης των Μερών     
Συνδ. 13.9                                                             Ενθάρ. της συνεργ. μεταξύ των Μερών με ex situ επιχειρ, εκτροφής και εκείνων με in situ  προγράμ. διατήρ.     
Συνδ. 13.10 (Rev. CoP14)                                  Εμπόριο χωροκατακτητικών ξενικών ειδών 
Συνδ. 13.11 (REv. CoP17)                                  Κρέας θηραμάτων
12η  συνάντηση της Συνδιάσκεψης των Μερών, Santiago (Chile), 3-15 Νοεμβρίου 2002
Συνδ. 12.3 (Rev. CoP17)                                    Άδειες και πιστοποιητικά
Συνδ. 12.4                                                             Συν. μετ. της CITES και της Επιτρ. για τη Διατ. των Θαλάσ. Ζώντ. Πόρ. της Ανταρκ. σχ. με το εμπ. του βακαλ.  
Συνδ. 12.5 (Rev. CoP16)                                    Διατήρηση και εμπόριο τίγρεων και άλλων ειδών μεγάλων Ασιατικών αιλουροειδών του Παραρτήματος Ι    
Συνδ. 12.6 (Rev. CoP17)                                    Διατήρηση και Διαχείριση Καρχαριών (Κλάση Χονδριχθύες)    
Συνδ. 12.7 (Rev. CoP17)                                    Διατήρηση και εμπόριο οξυρρύγχων και πολύδοντα    
Συνδ. 12.8 (Rev. CoP17)                                    Επανεξέταση του Σημαντικού Εμπορίου δειγμάτων ειδών του Παραρτήματος ΙΙ    
Συνδ. 12.10 (Rev. CoP15)                                  Εγγραφή επιχειρ. που εκτρέφουν σε αιχμαλωσία ζωικά είδη του Παραρτήματος Ι για εμπορικούς σκοπούς 
Συνδ. 12.11 (Rev. CoP17)                                  Πρότυπη ονοματολογία    
11η συνάντηση της Συνδιάσκεψης των Μερών, Gigiri (Kenya), 10-20 Απριλίου 2000
Συνδ. 11.1 (Rev. CoP17)                                    Ιδρυση Επιτροπών
Συνδ. 11.3 (Rev. CoP17)                                    Συμμόρφωση και επιβολή 
Συνδ. 11.4 (Rev. CoP12)                                    Διατήρηση κητωδών, εμπόριο δειγμάτων κητωδών και σχέση με την Διεθνή Επιτροπή Φαλαινοθηρίας
Συνδ. 11.7                                                             Διατήρηση και έλεγχος εμπορίας μοσχοφόρου δορκάδος
Συνδ. 11.8 (Rev. CoP17)                                    Διατήρηση και έλεγχος εμπορίας αντιλόπης του Θιβέτ
Συνδ. 11.9 (Rev. CoP13)                                    Διατήρηση και εμπορία ταρταρουγών και χελωνών του γλυκού νερού
Συνδ. 11.10 (Rev. CoP15)                                  Εμπόριο σκληρών κοραλλιών   
Συνδ. 11.11 (Rev. CoP17)                                  Ρύθμιση του εμπορίου φυτών
Συνδ. 11.12 (Rev. CoP15)                                  Παγκόσμιο σύστημα ετικετοποίησης για την ταυτοποίηση δερμάτων κροκοδείλιων
Συνδ. 11.15 (Rev. CoP12)                                  Μη εμπορικό δάνειο, δωρεά και ανταλλαγή δειγμάτων μουσείου και φυτολογίου
Συνδ. 11.16 (Rev. CoP15)                                  Κτηνοτρ. και εμπόριο κτηνοτρ. δειγμάτων ειδών που μετακιν. από το Παράρτημα Ι στο Παράρτημα ΙΙ    
Συνδ. 11.17 (Rev. CoP17)                                  Εθνικές εκθέσεις
Συνδ. 11.19 (Rev. CoP16)                                  Εγχειρίδιο Αναγνώρισης
Συνδ. 11.20 (Rev. CoP17)                                  Επεξήγηση του όρου “κατάλληλοι και αποδεκτοί προορισμοί”     
Συνδ. 11.21 (Rev. CoP17)                                  Χρήση επισημειώσεων στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ   
10η συνάντηση της Συνδιάσκεψης των Μερών, Harare (Zimbabwe), 9-20 Ιουνίου 1997
Συνδ. 10.3                                                             Προσδιορισμός και ρόλος των Επιστημονικών Αρχών     
Συνδ. 10.4 (Rev. CoP14)                                    Σύμπραξη και συνέργεια με τη Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα     
Συνδ. 10.7 (Rev. CoP15)                                    Διάθεση δημευθέντων ζωντανών δειγμάτων ειδών που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα     
Συνδ. 10.8 (REv CoP14)                                    Διατήρηση και εμπόριο αρκούδων     
Συνδ. 10.9                                                             Εξέταση προτάσ. για τη μετακίν. πληθυσμών Αφρικανικού ελέφαντα από το Παράρτημα Ι στο Παράρτημα ΙΙ   
Συνδ. 10.10 (REv. CoP17)                                  Εμπόριο δειγμάτων ελέφαντα
Συνδ. 10.13 (Rev. CoP15)                                  Εφαρμογή της Σύμβασης για είδη ξυλείας     
Συνδ. 10.14 (Rev. CoP16)                                  Ποσοστώσεις για κυνηγετικά τρόπαια και δέρματα λεοπάρδαλης για προσωπική χρήση     
Συνδ. 10.15 (Rev. CoP14)                                  Καθορισμός ποσοστώσεων για κυνηγετικά τρόπαια ελικόκερους αίγας     
Συνδ. 10.16 (Rev.)                                              Δείγματα ζωικών ειδών εκτραφέντων σε αιχμαλωσία     
Συνδ. 10.17 (Rev. CoP14)                                  Υβρίδια ζώων     
Συνδ. 10.19 (Rev. CoP14)                                  Παραδοσιακά φάρμακα     
Συνδ. 10.20                                                           Συχνές διασυνοριακές μετακινήσεις προσωπικά κατεχομένων ζώντων ζώων     
Συνδ. 10.21 (Rev. CoP16)                                  Μεταφορά ζώντων ζώων
9η συνάντηση της Συνδιάσκεψης των Μερών, Fort Lauderdale (United States of America), 7-18 Νοεμβρίου 1994
Συνδ. 9.5 (Rev. CoP16)                                     Εμπόριο με Κράτη μη μέρη της Σύμβασης    
Συνδ. 9.6 (Rev. CoP16)                                     Εμπόριο ευκόλως αναγνωρίσιμων μερών και παραγώγων    
Συνδ. 9.7 (Rev. CoP15)                                     Διαμετακόμιση και μεταφόρτωση      
Συνδ. 9.14 (Rev. CoP17)                                   Διατήρηση και εμπόριο των Αφρικανικών και Ασιατικών ρινόκερων    
Συνδ. 9.19 (Rev. CoP15)                                   Καταγραφή των φυτωρίων που αναπαρ. τεχνητά  δείγματα ειδών του Παραρτ. Ι για σκοπούς εξαγωγής    
Συνδ. 9.20 (Rev.)                                               Κατ. οδ. για την αξιολ. προτ. κτηνοτρ. θαλ. χελ. που υποβ. σύμφ. με το Ψήφ.  Συνδ. 11.16 (Rev. CoP15)   
Συνδ. 9.21 (Rev. CoP13)                                   Η ερμηνεία και η εφαρμογή ποσοστώσεων για είδη που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι    
Συνδ. 9.24 (Rev. CoP17)                                   Κριτήρια για τροποποίηση των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ    
Συνδ. 9.25 (Rev. CoP17)                                   Συμπερίληψη ειδών στο Παράρτημα ΙΙΙ
8η συνάντηση της Συνδιάσκεψης των Μερών, Kyoto (Japan), 2-13 Μαρτίου 1992
Συνδ. 8.3 (Rev. CoP13)                                     Αναγνώριση των ωφελειών του εμπορίου της Άγριας Ζωής     
Συνδ. 8.4 (Rev. CoP15)                                     Εθνικές νομοθεσίες για την εφαρμογή της Σύμβασης     
Συνδ. 8.13 (Rev. Cop17)                                   Χρήση εμφυτευμάτων κωδικοποιημένων μικροαναμεταδοτών για τη σήμανση ζώντων ζώων του εμπορίου   
Συνδ. 8.21 (Rev. CoP16)                                   Διαβούλευση με τα Κράτη εξάπλωσης επί των προτάσεων τροποποίησης των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ    
7η συνάντηση της Συνδιάσκεψης των Μερών, Lausanne (Switzerland), 9-20 Οκτωβρίου 1989
Συνδ. 7.12 (Rev.CoP15)                                    Απαιτ. σήμαν. για το εμπόριο των δειγμάτων των taxa με πληθυσμ. και στο Παράρτ. Ι και στο Παράρτ. ΙΙ    
6η συνάντηση της Συνδιάσκεψης των Μερών, Ottawa (Canada), 12-24 Ιουλίου 1987
Συνδ. 6.7                                                              Ερμηνεία του Άρθρου XIV, παράγραφος 1,της Σύμβασης
5η συνάντηση της Συνδιάσκεψης των Μερών, Buenos Aires (Argentina), 22 Απριλίου-3 Μαΐου 1985
Συνδ. 5.10 (Rev. CoP15)                                   Ορισμός του «κυρίως εμπορικοί σκοποί»    
Συνδ. 5.20 (Rev. CoP17)                                   Οδηγίες για την Γραμματεία κατά τη διατύπωση συστάσεων σύμφωνα με το Άρθρο XV
4η συνάντηση της Συνδιάσκεψης των Μερών, Gaborone (Botswana), 19-30 Απριλίου 1983
Συνδ. 4.6 (Rev. CoP17)                                      Υποβολή σχεδίων ψηφισμάτων και άλλων εγγράφων για τις συναντήσεις της Συνδιάσκεψης των Μερών     
Συνδ. 4.22                                                             Τεκμήρια εξωτερικής νομοθεσίας     
Συνδ. 4.25 (Rev. CoP14)                                    Επιφυλάξεις     
Συνδ. 4.27                                                             Ερμηνεία του Άρθρου XVII, παράγραφος 3, της Σύμβασης    
3η συνάντηση της Συνδιάσκεψης των Μερών, New Delhi (India), 25 Φεβρουαρίου - 8 Μαρτίου 1981
Συνδ. 3.4                                                               Τεχνική συνεργασία    
2η συνάντηση της Συνδιάσκεψης των Μερών, San José (Costa Rica), 19-30 Μαρτίου 1979
Συνδ. 2.11 (Rev.)                                                  Εμπόριο κυνηγετικών τροπαίων ειδών του Παραρτήματος Ι

 

bostanci escort
Swiss Replica watches
bedava bonus veren siteler
olgun porno
bets10
antalya escort
xxx fox vidos old woman fuck hard