Επιθεώρηση Μεταλλείων

Η Επιθεώρηση Μεταλλείων έχει οργανωθεί, βάσει γεωγραφικών ορίων, σε δύο Τμήματα: το Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος με έδρα την Αθήνα και το Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων Βορείου Ελλάδας με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα, στο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδας υπάγονται οι Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίου και Δυτικής Ελλάδος. Στο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων Βορείου Ελλάδας υπάγονται οι Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Βορείου Αιγαίου.

Τα Τμήματα Επιθεώρησης Μεταλλείων αποτελούν τον συνδετικό κρίκο της αλυσίδας «μεταλλευτικές και λατομικές επιχειρήσεις - εργαζόμενοι - πολίτες - Δημόσια Διοίκηση». Η αποστολή τους είναι η ενιαία εφαρμογή της μεταλλευτικής και λατομικής νομοθεσίας με σκοπό την ορθολογική αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας, τη διασφάλιση του εργασιακού και ευρύτερου κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος και την εξάλειψη της παράνομης μεταλλευτικής και λατομικής εξορυκτικής δραστηριότητας.

Η δράση των Τμημάτων Επιθεωρήσεων Μεταλλείων οφείλει να είναι ευέλικτη και γρήγορη με ελάχιστες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Η Επιθεώρηση Μεταλλείων επιτελεί ρόλο ανάλογο της Επιθεώρησης Εργασίας στις περιπτώσεις ατυχημάτων που συμβαίνουν εντός των μεταλλευτικών και λατομικών χώρων και εγκαταστάσεων.

bostanci escort
Swiss Replica watches
bedava bonus veren siteler
olgun porno
bonusdolu.com
antalya escort
xxx fox vidos old woman fuck hard
bodrum escort
escort ankara
porno