en-USel-GR

Στην αποστολή της Ε.Υ.Ε.Π. εντάσσονται και οι αρμοδιότητες που της έχουν αποδοθεί, καθώς και η διοικητική δομή που διαθέτει:

Η Ε.Υ.Ε.Π. έχει εθνική εμβέλεια και – προς το παρόν – έχει οργανωθεί στη βάση γεωγραφικών ορίων, σε δύο (2) ΤΟΜΕΙΣ, που ο κάθε ένας αποτελείται από τέσσερα (4) διακριτά ΤΜΗΜΑΤΑ με σαφείς αρμοδιότητες.

Η εποπτεία των εν λόγω Τομέων ασκείται από την ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, επιτελικό όργανο προγραμματισμού και λήψης αποφάσεων, στη βάση τόσο των εισηγήσεων των Τομέων, όσο και των αναλύσεων και μελετών, που πραγματοποιεί. Η Γενική Επιθεώρηση έχει την συνολική ευθύνη της λειτουργίας της Ε.Υ.Ε.Π. και δίνει τις σχετικές εντολές.

Πρόκειται δηλαδή για ένα «κλασικό» σχήμα διοικητικής δομής σε «πυραμίδα», που στηρίζεται στην συνεχή αμφίδρομη συνεργασία και στον συντονισμό ενεργειών και δραστηριοτήτων. 
 
Η αποτελεσματικότητα λειτουργίας του εν λόγω «σχήματος» έγγειται στην ορθή κατανομή υπευθυνοτήτων, ρόλων, στην επιλογή του τρόπου και των διαδικασιών λήψης των αποφάσεων, στην αξιοποίηση του προσωπικού, του γνωστικού αντικειμένου και της εμπειρίας εντός της υπηρεσίας, καθώς και των αποτελεσμάτων των συνεργασιών με τις συναρμόδιες κεντρικές, περιφερειακές και νομαρχιακές υπηρεσίες ελέγχου.

Η ιδιαιτερότητα της ΕΥΕΠ, σε σχέση με άλλες υφιστάμενες Υπηρεσίες Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων των κρατών-μελών της ΕΕ έγγειται στο ότι δεν εμπλέκεται στη διαδικασία αδειοδότησης, καθώς και στη διαδικασία παρακολούθησης της κατάστασης του περιβάλλοντος και αυτό αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα, καθότι μπορεί να είναι εντελώς ανεξάρτητη και να ασκεί την αποστολή της με αμερόληπτο τρόπο.

Τα αποτελέσματα των ενεργειών της Ε.Υ.Ε.Π. κρίνονται από τη συνολική δράση τόσο των Τομέων, όσο και της Γενικής Επιθεώρησης, όπου όσο καλύτερα λειτουργούν και συντονίζονται μεταξύ τους, τόσο πιο θετικά θα είναι τα αποτελέσματα.

Οι αρμοδιότητές της, σε γενικότερο επίπεδο, αφορούν και στοχεύουν στα παρακάτω:

  • Συμμόρφωση – αξιολόγηση και ενδυνάμωση περιβαλλοντικής νομοθεσίας  (Compliance assessment and enforcement).
  • Παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των εν δυνάμει ρυπογόνων έργων και δραστηριοτήτων, μέσω της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων ελέγχων και επιθεωρήσεων (monitoring the environmentall performance of polluting installations).
  • Παρακολούθηση των επιδόσεων όλων των υπηρεσιών περιβαλλοντικού ελέγχου και επιθεωρήσεων (Monitoring performance of the inspectorate).
  • Συγκέντρωση, καταγραφή και αξιολόγηση παραπόνων και καταγγελιών.
  • Συντονισμός ενεργειών και ανταλλαγή εμπειρίας και τεχνογνωσίας, αξιοποιώντας παραδείγματα «Βέλτιστων Πρακτικών», και πληροφοριών μεταξύ άλλων ανάλογων αρχών και θεσμών.
  • Σύνταξη ετήσιων εκθέσεων ανασκόπησης της προόδου.
  • Ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων και ελεύθερη πρόσβαση στην περιβαλλοντική ενημέρωση.