en-USel-GR

Περιβαλλοντική ευθύνη & νομικό πλαίσιο

Η εφαρμογή της οδηγίας περιβαλλοντικής ευθύνης για την πρόληψη και την αποκατάσταση των περιβαλλοντικών ζημιών επιτυγχάνεται μέσω της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», συμβάλλοντας στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης


Το θεσμικό πλαίσιο για την περιβαλλοντική ευθύνη καθορίζεται με: 

Κοινοτική Νομοθεσία 

Την οδηγία 2004/35/ΕΚ  «σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ευθύνης»

Την οδηγία 2006/21/ΕΚ «σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ»

Εθνικό Δίκαιο

Το ΠΔ 148/2009 «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον – Eναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004»

Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 48416/2037/Ε.103/2011 «Μέτρα και όροι για την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς−Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 29457/1511/2005 (B΄ 992) κοινής υπουργικής απόφασης, του Π.Δ. 51/2007 (Α΄ 54) και του Π.Δ. 148/2009 (Α΄ 190), σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 ≪σχετικά με την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς και για την τροποποίηση της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 200/60/ΕΚ, 2001/80/ΕΚ, 2004/35/ΕΚ και 2008/1/ΕΚ και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006.».

Την  υπ΄ αρ. ΚΥΑ 39624/2209/Ε103 «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/21/ΕΚ της 15ης Μαρτίου 2006 «σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ» του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006. 

Επιπλέον έχουν εκδοθεί οι εξής κανονιστικές πράξεις:

  • Η Εγκύκλιος της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αρ.πρωτ. οικ 65/2011  και θέμα «Συνεργασία και συντονισμός για θέματα εφαρμογής του Π.Δ. 149/2009 σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημίας».
  • Το Έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας με Αρ. Πρωτ. 1724/19-10-2010  με θέμα «ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ (ΠΕΑΠΖ) ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ».