en-USel-GR

Περιβαλλοντική ευθύνη & υπηρεσίες

Η αρμόδια αρχή έχει την εποπτεία τήρησης των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης και υποχρέωση αυτενέργειας της ίδιας.


Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής έχει οριστεί ως αρμόδια αρχή σε κεντρικό επίπεδο και οι Περιφέρειες σε τοπικό. Στο πλαίσιο αυτό θα συγκροτηθεί αυτοτελές Συντονιστικό Γραφείο για την Αντιμετώπιση της Περιβαλλοντικής Ζημίας (ΣΥΓΑΠΕΖ). Η αρμόδια αρχή έχει την εποπτεία τήρησης των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης και υποχρέωση αυτενέργειας της ίδιας.
Η αρμόδια αρχή μπορεί να απαιτεί από το φορέα εκμετάλλευσης:

  • να της δοθούν πληροφορίες για τυχόν απειλή περιβαλλοντικής ζημιάς
  • να λάβει τα αναγκαία προληπτικά μέτρα
  • να λάβει τα αναγκαία μέτρα σε περίπτωση πρόκλησης ζημιάς για την αποκατάσταση

Επιπλέον μπορεί η αρμόδια αρχή να λάβει η ίδια σε βάρος του φορέα εκμετάλλευσης τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα. Σε περίπτωση που ο φορέας δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί ή δεν υποχρεούται να λάβει τα προληπτικά μέτρα αναλαμβάνει η ίδια η  αρμόδια αρχή τις σχετικές δαπάνες.

Το ΣΥΓΑΠΕΖ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του υπέβαλε πρόταση στο Πράσινο Ταμείο (Π.Τ.) του ΥΠΕΚΑ η οποία εγκρίθηκε από το Δ.Σ. του Π.Τ., όσον αφορά στην ένταξη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα των περιπτώσεων περιβαλλοντικής ζημίας ή κινδύνου πρόκλησης αυτής, που αφορούν σε ανεξέλεγκτες αποθέσεις αποβλήτων (άγνωστης προέλευσης). Με την υπ΄αρ. πρωτ. 735/13-3-2013 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος «Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Π.Τ. «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015»» καθορίστηκαν οι Άξονες Προτεραιότητας του Χρηματοδοτικού Προγράμματος για το έτος 2013. Στον Άξονα Προτεραιότητας 7 «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015»,περιλαμβάνεται η δράση με κωδικό 7.4 «Αντιμετώπιση αυθαιρεσίας / παρανομίας στο οικιστικό περιβάλλον», συνολικού προϋπολογισμού 500.000 €.

Για την ορθότερη και ταχύτερη υλοποίηση της δράσης, το ΣΥΓΑΠΕΖ έχει θεσπίσει έναν ενιαίο τρόπο συγκέντρωσης και αξιολόγησης των αιτημάτων χρηματοδότησης, μέσω της υποβολής από τις αρμόδιες αρχές του σχετικού πρότυπου εντύπου «Έντυπο καταχώρησης στοιχείων περιβαλλοντικών ζημιών από ανεξέλεγκτες αποθέσεις αποβλήτων (άγνωστης προέλευσης)/ αίτημα χρηματοδότησης της αποκατάστασης».

Έντυπο καταχώρησης / αίτημα χρηματοδότησης 2014

Έντυπο καταχώρησης / αίτημα χρηματοδότησης 2013

Ενημέρωση - Πρόσκληση των αρμόδιων υπηρεσιών

Το έργο του ΣΥΓΑΠΕΖ υποστηρίζεται από τη «Γνωμοδοτική Επιτροπή Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών» η οποία θα απαρτίζεται από εκπροσώπους Υπουργείων, επιστημονικών και άλλων φορέων. Αντίστοιχες επιτροπές θα συστηθούν για την υποστήριξη του έργου των περιφερειακών αρχών.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ενεργοί πολίτες μπορούν να αναλάβουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο για την επιτυχή εφαρμογή της οδηγίας. Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι το ενδιαφέρον που επιδεικνύουν οι ΜΚΟ, η τεκμηρίωση που μπορούν να παρέχουν στις αρμόδιες υπηρεσίες και η άμεση πρόσβασή τους σε τοπικό επίπεδο μπορούν να συνεισφέρουν στην άμεση αναγνώριση της ζημίας, στην ταυτοποίηση του υπαίτιου φορέα εκμετάλλευσης και στην έγκαιρη ανάληψη δράσεων αποκατάστασης.  

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επηρεάζεται ή έχει έννομο συμφέρον (συμπεριλαμβανομένων και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων) μπορεί να υποβάλλει αίτηση για ανάληψη δράσης στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος. Εφόσον διαπιστωθεί η ύπαρξη περιβαλλοντικής ζημίας και το αίτημα γίνει δεκτό από το Γενικό Επιθεωρητή Περιβάλλοντος, η αρμόδια αρχή αναλαμβάνει να μεριμνήσει για την αποκατάσταση της ζημίας.

Χρήσιμες Ερωτήσεις - Απαντήσεις