en-USel-GR

Διεθνείς Συνεργασίες

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) (ή τα Ηνωμένα Έθνη – Η.Ε.), αποτελεί ένα συνασπισμό – ένωση κρατών με σκοπό τη διασφάλιση της παγκόσμιας ειρήνης και την υποστήριξη της συνεργασίας στο διεθνές δίκαιο, την ασφάλεια, την οικονομική ανάπτυξη και την πολιτική ισότητα. Ιδρύθηκε το 1945 από τις νικήτριες χώρες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, στη θέση της Κοινωνίας των Εθνών (ΚτΕ), η οποία είχε συσταθεί το 1919, μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, με παρόμοιους σκοπούς.

Η Κοινωνία των Εθνών περιλάμβανε 42 κράτη μέλη στην ίδρυσή της. Σήμερα ο Ο.Η.Ε. αριθμεί 192 κράτη μέλη και περιλαμβάνει περίπου 40 διαφορετικά όργανα, με κυριότερα το Συμβούλιο Ασφαλείας, τη Γενική Συνέλευση, το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο (ECOSOC), το Συμβούλιο Κηδεμονίας, το Διεθνές Δικαστήριο και τη Γραμματεία. Άλλα σημαντικά όργανα του Ο.Η.Ε. είναι η Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες, η Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, το Διεθνές Γραφείο Ατομικής Ενέργειας, ο Παγκόσμιος Οργανισμό Εμπορίου, κ.α.. Υπάρχουν επίσης μια σειρά από αυτόνομους οργανισμούς που συνδέονται με τα Ηνωμένα Έθνη, όπως η UNESCO (παιδεία, πολιτισμός), ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για τη Διατροφή και τη Γεωργία (FAO), ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (FMI), η Διεθνής Τράπεζα, κ.λ.π.

Την κύρια φροντίδα για τη διατήρηση της ειρήνης την έχει το 11μελές Συμβούλιο Ασφαλείας που αποτελείται από πέντε μόνιμα μέλη, ενώ τα υπόλοιπα είναι αιρετά, εκλεγόμενα ανά διετία. Τη διετία 2005-2006, η Ελλάδα διετέλεσε μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Η Γενική Συνέλευση είναι βασικό όργανο του ΟΗΕ, στην οποία εκπροσωπούνται όλα τα κράτη μέλη με ίσα δικαιώματα, και η οποία παίρνει αποφάσεις με πλειοψηφία. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού είναι το κεντρικό πολιτικό πρόσωπο και ο κύριος εκπρόσωπός του. Διορίζεται από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με εισήγηση του Συμβουλίου Ασφαλείας και είναι ανεξάρτητος από οποιαδήποτε κυβέρνηση. Η Γενική Συνέλευση λειτουργεί με έξι επιτροπές, με πιο σημαντική την Πρώτη Πολιτική Επιτροπής που ασχολείται με θέματα ασφάλειας και διεθνούς πολιτικής.

To Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο (ECOSOC) αντλεί τη δικαιοδοσία του από τη Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε. και περιλαμβάνει:

  • Εννιά (9) Θεματικές Επιτροπές, μία εκ των οποίων είναι η Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. (U.N.C.S.D.)
  • Πέντε (5) Περιφερειακές Επιτροπές, μεταξύ των οποίων είναι και η Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη του Ο.Η.Ε. (U.N.E.C.E.)

Άλλα προγράμματα και φορείς του ΟΗΕ που σχετίζονται με περιβαλλοντικά θέματα:

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης

Ένας από τους τομείς δραστηριοποίησης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) που φέρει το γενικό τίτλο της «βιωσιμότητας», αφορά ειδικότερα θέματα σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη, το περιβάλλον, την ενέργεια και την αλιεία. Τοποτηρητής στον τομέα του περιβάλλοντος είναι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος που παρέχει στις κυβερνήσεις την αναλυτική βάση για τη διαμόρφωση πολιτικών που θα είναι αποτελεσματικές και ταυτόχρονα οικονομικά αποδοτικές. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιεί εργαλεία όπως εκθέσεις περιβαλλοντικών επιδόσεων των χωρών μελών του, συλλογή στοιχείων, ανάλυση πολιτικών, διαμόρφωση προβολών και μοντέλων, και διαμόρφωση κοινών προσεγγίσεων.

Παράλληλα, οι ίδιες οι χώρες συμμετέχουν σε μια σειρά από σώματα που έχουν συσταθεί εντός του οργανισμού όπως ομάδες εργασίας, συμβουλευτικές ομάδες, πάνελ ειδικών, κτλ. Βασικό ρόλο έχει η Επιτροπή Πολιτικής Περιβάλλοντος (E.P.O.C.) η οποία συνεπικουρείται από μια σειρά ομάδων εργασίας ενώ ταυτόχρονα συνεργάζεται με άλλες διευθύνσεις του Ο.Ο.Σ.Α. σε θέματα φορολογίας, γεωργίας και εμπορίου. Η Ελλάδα μετέχει στον Ο.Ο.Σ.Α. από τη σύστασή του, το 1961. Τη διετία 2008-2009 διεξήχθη η Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Επιδόσεων της Ελλάδας, από την αντίστοιχη ομάδα του Ο.Ο.Σ.Α. Τα αποτελέσματά της εκδόθηκαν σε βιβλίο (στην Αγγλική, Γαλλική και Ελληνική) και παρουσιάστηκαν σε ημερίδα τον Μάρτιο του 2010 στην Αθήνα.

Παράλληλη, η Ελλάδα είναι μέλος της Επιτροπής Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Ο.Ο.Σ.Α. (DAC) από το 1999 και στο πλαίσιο αυτό το ΥΠΕΚΑ εκπόνησε Πρόγραμμα Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας για το Περιβάλλον, το οποίο ήταν 3ετούς διάρκειας (1999-2002) και εστίαζε στην παροχή αναπτυξιακής συνεργασίας και βοήθειας στον τομέα του περιβάλλοντος σε χώρες-εταίρους που ανήκουν στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή των Βαλκανίων, της Μεσογείου, του Ευξείνου Πόντου και της Κασπίας Θάλασσας.

Οι δράσεις αυτές δεν αφορούσαν στην κατασκευή έργων υποδομής, αλλά εστίαζαν στην ανάπτυξη ικανοτήτων, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των ίδιων των αναπτυσσομένων χωρών, βοηθώντας στην ανάπτυξη του κατάλληλου πλαισίου και υποβάθρου ώστε στη συνέχεια να μπορεί να προχωρήσει κανείς σε μεγαλύτερες πιο τεχνικές παρεμβάσεις.

Από το 2002 έως σήμερα, το ΥΠΕΚΑ (πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ) δεν ξεκίνησε νέα προγράμματα αναπτυξιακής συνεργασίας αλλά οι δράσεις του εστιάστηκαν στην αποπεράτωση των ανειλημμένων υποχρεώσεων των ετών 1999-2000. Βασικός εθνικός φορέας υλοποίησης προγραμμάτων αναπτυξιακής συνεργασίας στη χώρα μας είναι το Υπουργείο Εξωτερικών (Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας).

 

bostanci escort
Swiss Replica watches
bedava bonus veren siteler
olgun porno
bonusdolu.com
antalya escort
xxx fox vidos old woman fuck hard
bodrum escort
escort ankara
porno