en-USel-GR

Πρόγραμμα αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Το Πρόγραμμα Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων του Υπουργείου για την περίοδο 2010 έως 2015, αποτελεί προϊόν της συγκροτημένης προσπάθειας της Κυβέρνησης για την εφαρμογή μίας βιώσιμης αντιμετώπισης των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η χώρα τόσο σε περιβαλλοντικό, ενεργειακό και χωροταξικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο εξασφάλισης της μακροπρόθεσμης οικονομικής ανάπτυξης της και της εξόδου της από την οικονομική κρίση, θέτοντας γερά θεμέλια για τις επόμενες γενιές.

Μέσω του Προγράμματος αυτού προωθούνται λύσεις για τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η Ελληνική οικονομία, αποσκοπώντας στην αυτάρκεια και βιωσιμότητα της. Οι επενδύσεις του Προγράμματος Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων μπορούν να αποτελέσουν το όχημα για την επανεκκίνηση των παραγωγικών φορέων της χώρας παρέχοντας τόνωση στην δραστηριότητα μερικών από τους σημαντικότερους κλάδους της Ελληνικής οικονομίας, δημιουργώντας σημαντικό εγχώριο αναπτυξιακό απόθεμα μέσω της μεταφοράς τεχνογνωσίας και της επένδυσης στην έρευνα και τις νέες τεχνολογίες.

Η υλοποίηση του φιλόδοξου αυτού Προγράμματος θα απαιτήσει σημαντική προσπάθεια και συνεχή διάλογο με όλους τους κοινωνικούς φορείς, με σκοπό τη διασφάλιση της θετικής ανταπόκρισης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, η οποία αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την επιτυχία του Προγράμματος. Το Υπουργείο δεσμεύεται ότι θα επιδιώξει τον διάλογο αυτό και θα είναι ανοικτό σε κάθε πρόταση προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτυχία του Προγράμματος.

Απώτερος σκοπός της εφαρμογής του προγράμματος αναπτυξιακών παρεμβάσεων είναι η αξιοποίηση της δυναμικής του ιδιωτικού τομέα μέσω της απελευθέρωσης των θεσμών όπου το ΥΠΕΚΑ αναλαμβάνει ρόλο συντονιστικό μεταξύ των ιδιωτικών και δημόσιων φορέων για την καθοδήγηση της οικονομίας προς ένα νέο πρότυπο ανάπτυξης, διασφαλίζοντας την επίτευξη των στόχων του προγράμματος με τρόπο γρήγορο και αποτελεσματικό.

Οι Πυλώνες του Προγράμματος Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων είναι:

Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μεταβαίνοντας σε μία ανταγωνιστική οικονομία χαμηλής κατανάλωσης σε άνθρακα
Ο συγκεκριμένος Πυλώνας ενσωματώνει μία σειρά πολιτικών που εστιάζουν στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, την αύξηση του ενεργειακού δυναμικού της χώρας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και φυσικό αέριο, τη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού, την παροχή αξιόπιστων ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και την προώθηση των φιλοπεριβαλλοντικών προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης μέσω των «Πράσινων Προμηθειών». Ο συνολικός προϋπολογισμός των επενδύσεων που περιλαμβάνονται κάτω από τον συγκεκριμένο πυλώνα είναι €31,8 δισ. ενώ αναμένεται να δημιουργηθούν άνω των 169.000 θέσεων εργασίας.
 
Αειφόρος διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων

Ο Πυλώνας αυτός συγκεντρώνει δράσεις που στοχεύουν στην προστασία και ανάδειξη της βιοποικιλότητας, στη διαχείριση και την προστασία των υδάτινων πόρων και των δασών, καθώς και στον σχεδιασμό για την έγκαιρη αντιμετώπιση περιβαλλοντικών κινδύνων και κρίσεων. Η επίτευξη των παραπάνω στόχων προσεγγίζεται μέσω της πραγματοποίησης αναπτυξιακών επενδύσεων σε τεχνικά έργα και έργα αξιοποίησης φυσικών πόρων καθώς και στην αποκατάσταση των φυσικών τοπίων. Ο συνολικός προϋπολογισμός των επενδύσεων που περιλαμβάνονται κάτω από τον συγκεκριμένο πυλώνα είναι €2,3 δισ. ενώ αναμένεται να δημιουργηθούν άνω των 11.000 θέσεων εργασίας.

Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, με σεβασμό στο περιβάλλον
Μέσω των δράσεων του τρίτου Πυλώνα επιδιώκεται η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών με την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, της κατοχύρωσης της παραγωγικής και κοινωνικής συνοχής, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία του περιβάλλοντος. Κάτω από τον Πυλώνα περιλαμβάνεται σειρά μεγάλων μητροπολιτικών παρεμβάσεων αστικής αναζωογόνησης, τόσο στη πρωτεύουσα όσο και στην περιφέρεια. Επίσης συμπεριλαμβάνονται σημαντικές δράσεις για την βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος όπως η μείωση του θορύβου και της ρύπανσης και η ανάπτυξη της βιώσιμης κινητικότητας. Επίσης προωθούνται σημαντικές επενδύσεις στον τομέα της ανακύκλωσης και διαχείρισης αποβλήτων. Ο συνολικός προϋπολογισμός των επενδύσεων που περιλαμβάνονται κάτω από τον συγκεκριμένο πυλώνα είναι €9,5 δισ. ενώ αναμένεται να δημιουργηθούν περίπου 30.000 θέσεις εργασίας.

Ενίσχυση των μηχανισμών και θεσμών περιβαλλοντικής διακυβέρνησης
Ο 4ος Πυλώνας του προγράμματος αποσκοπεί στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης μέσω μίας δέσμης δράσεων όπου βασικοί άξονες είναι η ενίσχυση των φορέων και μηχανισμών της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης, με θεσμικές παρεμβάσεις αλλά και επενδύσεις για την ενίσχυση τους σε υλικούς και ανθρώπινους πόρους. Παράλληλα, προωθείται η πρόσβαση του πολίτη στην περιβαλλοντική πληροφορία στο πλαίσιο και της σχετικής Ευρωπαϊκής οδηγίας (INSPIRE) ενώ ενισχύεται και ο θεσμός του εθελοντισμού με δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, καθώς και της οργάνωσης και οικονομικής αρωγής εθελοντικών δράσεων. Ο συνολικός προϋπολογισμός των επενδύσεων που περιλαμβάνονται κάτω από τον συγκεκριμένο πυλώνα είναι €846,7 εκ. ενώ αναμένεται να δημιουργηθούν άνω των 2.400 θέσεων εργασίας.

Πρόγραμμα Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων 2010 - 2015

Κατανομή Επενδύσεων και Θέσεων Εργασίας ανά Πυλώνα

Πίνακας 1 - Κατανομή προϋπολογισμού επενδύσεων ανά Πυλώνα και Κλάδο Οικ. Δραστηριότητας (εκ. €)

Πίνακας 2 - Θέσεις εργασίας ανά Πυλώνα

bostanci escort
Swiss Replica watches
bedava bonus veren siteler
olgun porno
bonusdolu.com
antalya escort
xxx fox vidos old woman fuck hard
bodrum escort
escort ankara
porno