en-USel-GR

27/03/2020: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης για τις ανάγκες του Έργου «Water reuse policies advancement for resource efficient European regions» - με ακρωνύμιο ΑQUARES


19/03/2020: Ανακοίνωση για τη συμπλήρωση της έκθεσης αποβλήτων

Λόγω των έκτακτων συνθηκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19, θα συνεχιστεί η συμπλήρωση της Έκθεσης Αποβλήτων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) για το έτος 2019 μέχρι και την 31η Μαΐου 2020
Για την υποστήριξη των υπόχρεων λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης στον αριθμό 213 1513162. Ερωτήσεις μπορούν να υποβάλλονται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: wrm.helpdesk@prv.ypeka.gr.


13/03/2020Διαμόρφωση ημερών και ωραρίων εξυπηρέτησης κοινού

Σχετικό αρχείο


27/01/2020Ανακοίνωση – Πρόσκληση για τη διενέργεια αποσπάσεων στο Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης από τοΥπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.) και τους εποπτευόμενους από το Υ.Π.ΕΝ. Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης

Σχετικό αρχείο


12/09/2019: Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. μηνός  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 (1/1/2019 έως 31/7/2019)

Σχετικό αρχείο


16/08/2019: Έγκριση

α) του με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/49212/1232/31-05-2019 Πρακτικού Αξιολόγησης της ΕπιτροπήςΑξιολόγησης για την επιλογή Εξωτερικού Συνεργάτη στο πλαίσιο του Έργου «Ελληνικά Σπήλαια και Χειρόπτερα: Διαχειριστικές Δράσεις και Αλλαγή Συμπεριφοράς - Greek Caves and Bats: Management and Change of Attitude» με ακρωνύμιο GRECABAT και κωδικό LIFE17 NAT/GR/000522»» και των 

β) προσωρινών πινάκων με σειρά κατάταξης των υποβληθέντων προτάσεων

Απόφαση έγκρισης, Πρακτικό Αξιολόγησης


13/08/2019: Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. μηνός  ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 (1/1/2019 έως 31/7/2019)

Σχετικό αρχείο


05/08/2019: Αποτελέσματα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της χώρας για το 2019: Η παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης στις ακτές των Περιφερειών της χώρας για το έτος 2019 πραγματοποιείται με ευθύνη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζει η Οδηγία 2006/7/ΕΚ για τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης. 

 

Αποτελέσματα αναλύσεων παρακολουθούμενων παραμέτρων κολυμβητικής περιόδου 2019


02/08/2019: Διενέργεια κλήρωσης για την εκ νέου ανάδειξη μελών Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «Αξιολόγηση και Αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΕΧΠ ΑΠΕ)»

Σχετικό αρχείο


10/07/2019: Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. μηνός  ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 (1/1/2019 έως 30/6/2019)

Σχετικό αρχείο


25/06/2019: Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση συλλογικού οργάνου- Επιτροπής μεταφοράς υλικοτεχνικού εξοπλισμού και αρχείου της εταιρίας «Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις Α.Ε.-ΕΑΧΑ Α.Ε.»

Σχετικό Αρχείο


13/06/2019: Προσδιορισμός, σε σύστημα γεωγραφικών συντεταγμένων ΕΓΣΑ ’87, των αξόνων των οδών:
α) Καρπάθου, Κύπρου, Ορειβατών, Ποσειδώνος, Δημοκρατίας, Μικράς Ασίας και
β) Κυανής Ακτής, Αχιλλέως, ανώνυμης οδού νοητής επέκτασης του δυτικού τμήματος της οδού Αχιλλέως έως την οδό Ποσειδώνος, Ευβοϊκού, Τρίτωνος, Περικλέους, Αργυράς Ακτής,
στην πληγείσα από τις καταστροφικές πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 περιοχή Μάτι του Δήμου Μαραθώνα και Κόκκινο Λιμανάκι του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.
 
Σχετικά αρχεία: Αρχείο συντεταγμένων, ΦΕΚ Β’ 1643


 

10/06/2019: Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. μηνός Μαίου 2019 (1/1/2019 έως 31/5/2019)
Σχετικό αρχείο


07/06/2019: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας στο πλαίσιο του έργου «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα - Boosting the implementation of adaptation policy across Greece (LIFE-IP AdaptInGR - LIFE17 IPC/GR/000006)»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Υπόδειγμα αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης


03/06/2019: Ανακοίνωση κλήρωσης για τον Ορισμό μελών της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών, διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού του ΥΠΕΝ με αντικείμενο την εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης στη νήσο Μακρόνησο

Σχετικό Αρχείο


20/05/2019: Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την αντικατάσταση μελών του συλλογικού οργάνου «Παραλαβής πετρελαίου, υλικών αναλωσίμων και μη, καθώς και παροχής υπηρεσιών – εργασιών»

Σχετικό Αρχείο


09/05/2019: Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Σχετικό Αρχείο


03/05/2019: Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση της ετήσιας επιτροπής Προδικαστικών Προσφυγών του ν. 3886/2010, που αφορούν τις υπ’ αρ. 1/2017 (ΑΔΑΜ: 18SYMV002795094), 2/2018 (ΑΔΑΜ: 18SYMV002934535), 4/2018 (ΑΔΑΜ: 18SYMV002933830) Συμφωνίες Πλαίσιο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΚΑΑ).

 

Σχετικό Αρχείο


02/05/2019: Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής για τη διεξαγωγή διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού την παροχή της γενικής υπηρεσίας «Εκπόνηση και θεσμοθέτηση Σχεδίων Δράσης για την Καφέ Αρκούδα (Ursus arctos), τη Μεσογειακή Φώκια (Monachus monachus), το ρινοδέλφινο (Tursiops truncates) και τη Φώκαινα (Phocoena phocoena) που εντάσσεται στο Έργο: «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών των οικότοπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα» LIFE 16 IPE/GR/000002.

Σχετικό Αρχείο


24/04/2019: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας στο πλαίσιο του έργου «Ελληνικά Σπήλαια και Χειρόπτερα: Διαχειριστικές Δράσεις και Αλλαγή Συμπεριφοράς - Greek Caves and Bats: Management and Change of Attitude» με ακρωνύμιο GRECABAT και κωδικό LIFE17 NAT/GR/000522  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Υπόδειγμα Υποβολής Πρότασης


12/04/2019: Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την αντικατάσταση της προέδρου της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/18326/2563/27-2-2019 (ΑΔΑ: ΩΛΞ94653Π8-Δ3Μ) 

Σχετικό Αρχείο


12/04/2019: Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Σχετικό Αρχείο

 


05/04/2019: Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση συλλογικών οργάνων: α) Διενέργειας διαγωνισμών προμήθειας υλικών, αναλωσίμων και μη καθώς και παροχής υπηρεσιών – εργασιών. β) Παραλαβής πετρελαίου, υλικών αναλωσίμων και μη, καθώς και παροχή υπηρεσιών – εργασιών και γ) Παραλαβής καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, εργασιών συντήρησης – επισκευής και λοιπών υπηρεσιών που αφορούν υπηρεσιακά οχήματα.

Σχετική Ανακοίνωση


05/04/2019: Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών, διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού του ΥΠΕΝ με αντικείμενο την πραγματοποίηση εργασιών κατεδάφισης και αποξήλωσης. (ΑΔΑ: ΨΟ4Π4653Π8-6ΙΝ).

Σχετική Ανακοίνωση


29/03/2019: Πρόσκληση συμμετοχής φιλόδοξων Δήμων σε διαδραστικό Εργαστήριο βιώσιμης Διαχείρισης Αποβλήτων.

Σχετική Πρόσκληση


18/03/2019: Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Σχετικό Αρχείο


13/03/2019: Ανακοίνωση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που παύουν να ισχύουν λόγω μη καταβολής τέλους διατήρησης έτους 2016

Σε συνέχεια της από 30.01.2019 ανάρτησης της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. στον διαδικτυακό της τόπο, του πίνακα με τους υπόχρεους οι οποίοι δεν κατέβαλαν εμπρόθεσμα το ετήσιο τέλος διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 2016, καθώς και της από 12.03.2019 σχετικής ανακοίνωσης της ΡΑΕ, αναρτώνται σήμερα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 της υποπαραγράφου Ι.2 της παραγράφου Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, όπως ισχύει, οι άδειες παραγωγής οι οποίες σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις παύουν αυτοδίκαια να ισχύουν και ως εκ τούτου διαγράφονται από το μητρώο αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που τηρεί η ΡΑΕ.

Αναλυτικότερα, αναρτώνται οι παρακάτω πίνακες:
Πίνακας 1: Άδειες παραγωγής που έχουν παύσει αυτοδικαίως να ισχύουν λόγω μη καταβολής του τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής για το έτος 2016, και διαγράφονται από το μητρώο αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που τηρεί η ΡΑΕ.
Πίνακας 2: Περιπτώσεις (25) αδειών παραγωγής που έχουν ήδη ανακληθεί για άλλους λόγους, (4) αδειών παραγωγής που έχουν λήξει καθώς δεν υπέβαλαν αίτηση για παράταση και μίας (1) άδειας παραγωγής που έχει μειώσει την ισχύ της στην ισχύ που αναγράφεται στη άδεια λειτουργίας.
Πίνακας 3: Άδειες παραγωγής που έχουν παύσει να ισχύουν κατά το μέρος της ισχύος που δεν έχει ενεργοποιηθεί λόγω μη καταβολής του ετήσιου τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής για το έτος 2016.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι, όπως ρητώς αναφέρεται στις ως άνω διατάξεις, στην περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του ετήσιου τέλους, υποβολή αιτήματος για χορήγηση άδειας παραγωγής για την ίδια θέση ή τμήμα αυτής και για σταθμό της ίδιας τεχνολογίας επιτρέπεται μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την ανάρτηση του ανωτέρω πίνακα στο διαδικτυακό τόπο της ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ.


12/03/2019: Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ορισμού μελών Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής ετήσιας βάσης, για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών προμηθειών και γενικών υπηρεσιών του Έργου «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών των οικοτόπων και οικοσυστημάτων στην Ελλάδα» LIFE 16 IPE/GR/002.

Σχετικό αρχείο


01/03/2019: Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών, διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού του ΥΠΕΝ με αντικείμενο την πραγματοποίηση εργασιών κατεδάφισης και αποξήλωσης.

Σχετικό αρχείο


01/03/2019: Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την ανάδειξη μελών Επιτροπής Διαγωνισμού για τη μελέτη με τίτλο «Αξιολόγηση και Αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας»

Σχετικό αρχείο


21/02/2019: Εκ των υστέρων δημοσιότητα συμβάσεων που αφορούν δαπάνες Τεχνικής Βοήθειας, της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας

Σχετικό αρχείο


13/02/2019: Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Σχετικό αρχείο


05/02/2019: Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση α) ετήσιας επιτροπής παραλαβής διαγωνισμών γενικών υπηρεσιών και β) ετήσιας επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για τις συμβάσεις γενικών υπηρεσιών οι οποίες αφορούν τους διαγωνισμούς που διενεργούνται από την Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ.

Σχετικό αρχείο


14/01/2019: Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 - Ορθή Επανάληψη

Σχετικό αρχείο


09/01/2019: Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης δικαιολογητικών και κατακύρωσης αναδόχου για την προμήθεια υλικών πληροφοριακού εξοπλισμού

Σχετική απόφαση


02/01/2019: Ορθή επανάληψη απόφασης - έγκρισης

α) του επισυναπτόμενου Πρακτικού Αξιολόγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης για την επιλογή Εξωτερικών Συνεργατών στο πλαίσιο του Έργου LIFE ForestLife «Οικοδόμηση συνεργασιών, ανάπτυξη δεξιοτήτων και ανταλλαγή γνώσεων για τα δάση του Δικτύου NATURA 2000 στην Ελλάδα - Building cooperation, developing skills and sharing knowledge for Natura 2000 forests in Greece» (LIFE14/GIE/GR/000304)» σχετικά με την υπ d αρ. πρωτ. 172697/3397/01-10-2018 (ΑΔΑ: 7ΥΛΞ4653Π8-ΥΡΝ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου, με σκοπό την υλοποίηση των απαιτούμενων δράσεων για τα μέρη που αφορούν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
β) προσωρινού πίνακα με σειρά κατάταξης των υποβληθέντων προτάσεων.

Σχετική απόφαση -έγκριση