παρέχεται από
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ
φωτογραφικό υλικό: Ροδάνθη Σεντούκα
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ » ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ » ΑΡΧΕΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΑΡΧΕΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
 Το Αρχείο Επιθεώρησης Κτιρίων είναι η ηλεκτρονική βάση δεδομένων που καταχωρούνται τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης και τα υπόλοιπα στοιχεία των ενεργειακών επιθεωρήσεων 
 

Σύμφωνα με άρθρο 5 του Προεδρικού Διατάγματος 100/2010   «Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων, Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και Εγκαταστάσεων Κλιματισμού» (ΦΕΚ 177/Α/6.10.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. στο Αρχείο Επιθεωρήσεως Κτιρίων οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές υποχρεούνται να υποβάλλουν: 

  1. τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων και τα αντίστοιχα έντυπα ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίων,
  2. τις Εκθέσεις Επιθεώρησης των Συστημάτων Θέρμανσης Κτιρίων και
  3. τις Εκθέσεις Επιθεώρησης των Συστημάτων Κλιματισμού Κτιρίων. 
Η τήρηση, ο έλεγχος και η διαχείριση του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών και του Αρχείου Επιθεώρησης Κτιρίων υπάγεται στην αρμοδιότητα των Τμημάτων Επιθεώρησης Ενέργειας Βορείου και Νοτίου Ελλάδος (πρώην ΕΥΕΠΕΝ).

Περισσότερες πληροφορίες για τα στατιστικά αποτελέσματα που προκύπτουν από την επεξεργασία του Αρχείου Επιθεωρήσεως Κτιρίων μπορείτε να βρείτε εδώ.
 
| | | | | |