παρέχεται από
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ » ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ » ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Σε διαβούλευση ΠΔ του ΥΠΕΚΑ για αυστηρή προστασία του Υμηττού
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Σε διαβούλευση ΠΔ του ΥΠΕΚΑ για αυστηρή προστασία του Υμηττού

  Αθήνα, 19 Απριλίου 2010

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
ΘΕΜΑ: «Σε διαβούλευση ΠΔ του ΥΠΕΚΑ για αυστηρή προστασία του Υμηττού»
 
 
Τέλος στην υποβάθμιση ενός από τους σημαντικότερους ορεινούς όγκους της Αττικής, βάζει το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο δίνεται, σήμερα και για ένα μήνα, σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, θέτοντας τον ορεινό όγκο του Υμηττού, και τις ημιορεινές και πεδινές εκτάσεις που τον περιβάλλουν, σε καθεστώς υψηλής προστασίας. «Θεσμοθετούμε μια πολύ εκτεταμένη περιοχή απόλυτης προστασίας της φύσης, εντός της οποίας απαγορεύεται τελείως η δόμηση και επιτρέπονται μόνο έργα για την προστασία του οικοσυστήματος» δήλωσε η Υπουργός ΠΕΚΑ, Τίνα Μπιρμπίλη, σε συνέντευξη Τύπου, που έδωσε σήμερα. Πρόσθεσε ότι «ο Υμηττός αποτελεί μια ελπίδα για την Αττική και η προστασία του είναι μια ανάγκη για όλους τους κατοίκους του λεκανοπεδίου, ιδιαίτερα στις σημερινές δυσμενείς συνθήκες, όπως αυτές διαμορφώνονται από την κλιματική αλλαγή και επηρεάζουν την καθημερινότητα όλων μας».
 
Ανέφερε ακόμη, ότι το οικοσύστημά του προστατεύεται και στην πράξη ως περιοχή Natura 2000 και ότι, εντός των επόμενων εβδομάδων, το ΥΠΕΚΑ θα εντάξει τον Υμηττό και σε επιπλέον προστατευτικό καθεστώς, με βάση την κοινοτική οδηγία για τα άγρια πουλιά 79/409/ΕΟΚ. Η Υπουργός υπογράμμισε τη σημασία του ΠΔ και το χαρακτήρισε προπομπό και πρότυπο για την προστασία όλων των ορεινών όγκων της Αττικής, όχι μόνο διότι φιλοξενούν πολύτιμα οικοσυστήματα, αλλά και επειδή προσφέρουν αναντικατάστατες οικολογικές υπηρεσίες σε όλους.
 
Με το προτεινόμενο ΠΔ, που διαμόρφωσε ο εποπτευόμενος φορέας του ΥΠΕΚΑ, Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Περιβάλλοντος Αθήνας, επιδιώκεται:
·                     Αυστηροποίηση του καθεστώτος προστασίας, τόσο για τη θεσμοθέτηση εκτεταμένης ζώνης απολύτου προστασίας, όσο και για την περιφερειακή ζώνη, κυρίως μέσα από τη μείωση των επιτρεπόμενων χρήσεων, την αύξηση της αρτιότητας και την κατάργηση των παρεκκλίσεων.
·                     Σαφής οριοθέτηση ζωνών προστασίας, τόσο για τον ορεινό όγκο όσο και για τις πεδινές, τις δασικές και αγροτικές εκτάσεις της περιφερειακής ζώνης, καθώς και για τις περιοχές αστικού πρασίνου.
·                     Καθορισμός σαφών ρυθμίσεων προστασίας που θα αντιμετωπίζουν την περιοχή ως πολύτιμο οικοσύστημα.
·                     Εναρμόνιση με τις ανάγκες διαχείρισης των περιοχών Natura 2000.
·                     Σύνδεση του ορεινού όγκου με τον αστικό ιστό, κυρίως μέσω της θεσμοθέτησης δυο μητροπολιτικών πάρκων.
 
Σύμφωνα με το σχέδιο ΠΔ, ορίζονται οι εξής ζώνες προστασίας:
Ζώνη Α - Απόλυτη προστασία της φύσης: Καταλαμβάνει πλέον σύνολο της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης (Natura 2000), η οποία βρισκόταν εντός των ορίων του από 1978 π.δ. Απαγορεύεται πλήρως η δόμηση. Επιτρέπονται μόνο έργα απαραίτητα για την προστασία και οικολογική διαχείριση του οικοσυστήματος.
Ζώνη Β – Περιφερειακή ζώνη προστασίας: Επιτρέπεται η εκπαίδευση, η γεωργία και η υπαίθρια αναψυχή, όπως ορίζεται από την ισχύουσα δασική νομοθεσία. Επιτρέπεται επίσης η ανέγερση και λειτουργία ενός (1) κέντρου περιβαλλοντικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης ανά δήμο, στις ανατολικές υπώρειες του Υμηττού. Ως ελάχιστο εμβαδόν αρτιότητας ορίζονται τα 40 στρέμματα, μέγιστος συντελεστής δόμησης το 0,2 και ποσοστό κάλυψης το 15%.
Ζώνη Γ – Αρχαιολογικής προστασίας: Πρόκειται για τμήματα της προστατευόμενης περιοχής τα οποία παρουσιάζουν αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Στις περιοχές αυτές επιτρέπεται μόνο η γεωργική χρήση.
Ζώνη Δ – Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή (Δ1) και Ιλισίων (Δ2): Θεσμοθετούνται ο πυρήνας και η περιφερειακή ζώνη των σημαντικών αυτών πνευμόνων αστικού πρασίνου, ως ζωνών «διείσδυσης» του βουνού στην πόλη. Οι περιοχές ορίζονται ως ζώνες ελεγχόμενης ανάπτυξης. Οι ειδικότερες ρυθμίσεις θα εξειδικευθούν με επόμενο προεδρικό διάταγμα.
Ζώνη Ε – Ειδικές χρήσεις: Επιτρέπεται η λειτουργία υπό αυστηρούς περιορισμούς των υφιστάμενων νεκροταφείων.
 
Ειδικότερες διατάξεις ορίζουν την υποχρέωση τήρησης όρων βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, την απαγόρευση της θήρας και την απαγόρευση ανάρτησης διαφημιστικών πινακίδων σε όλες τις ζώνες. Επίσης, εντός οκταμήνου, οι αρμόδιες δασικές και πολεοδομικές υπηρεσίες συντάσσουν κατάλογο όλων των τελεσίδικα κριθέντων ως αυθαιρέτων κτισμάτων και τον διαβιβάζουν για τις νόμιμες ενέργειες στην Ειδική Υπηρεσία Κατεδάφισης Αυθαιρέτων.

 

 

 

 

| | | | | | |